Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn tổng hợp4690
3Xây dựng nhà để ở4101
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Lắp đặt hệ thống điện4321
10Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
11Bán buôn đồ uống4633
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MAI ANH TH, Mã số thuế: 2802850693, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Quan Nội 3, Xã Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Mai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 0106555611

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGUYÊN DŨNG

Mã số thuế: 2901880392

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGUYÊN AN

Mã số thuế: 3502348332

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 4101435484

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGHI SƠN

Mã số thuế: 2801988949

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NAM ĐÔ

Mã số thuế: 0312444963

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NAM THÁI

Mã số thuế: 5701663942

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NAM NGỌC

Mã số thuế: 3101020833

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NAM HẢI

Mã số thuế: 4101537045

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NAM GIANG

Mã số thuế: 0106499773

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NAM BÌNH

Mã số thuế: 4101482364

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MỸ LINH

Mã số thuế: 0106896523

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MĐP

Mã số thuế: 0107362669

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MÊ KÔNG

Mã số thuế: 0314110469

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MIỀN NAM

Mã số thuế: 0312231549

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0107027318

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 0106997560

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH VŨ

Mã số thuế: 3001172335

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH TÂN

Mã số thuế: 0105024657

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH TÂN

Mã số thuế: 0102047538

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH THẾ

Mã số thuế: 3401102332

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH THƯ

Mã số thuế: 4101495451

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH SÁNG

Mã số thuế: 2901887888

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH QUÂN

Mã số thuế: 3101051084

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH QUANG

Mã số thuế: 0109567527

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH PHONG

Mã số thuế: 0102115585

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH NHƯ

Mã số thuế: 4101566649

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH NGUYÊN

Mã số thuế: 0105749043

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH LAN

Mã số thuế: 4101488937

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH KHUÊ

Mã số thuế: 3101012550

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH KHANG

Mã số thuế: 3100995139

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH HẰNG

Mã số thuế: 0107331163

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH HIỀN

Mã số thuế: 0102003016

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH CHÂU

Mã số thuế: 3401113341

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MINH CHIẾN

Mã số thuế: 4101514111

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MHT 38

Mã số thuế: 2901896201

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MF NHÂN LONG

Mã số thuế: 0315646830

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MAI THI

Mã số thuế: 1001202459

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP MAI HƯNG

Mã số thuế: 2801954883

Tìm thông tin Doanh nghiệp