Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
2Giáo dục nhà trẻ8511
3Giáo dục mẫu giáo8512
4Giáo dục tiểu học8521
5Giáo dục trung học cơ sở8522
6Giáo dục trung học phổ thông8523
7Giáo dục thể thao và giải trí8551
8Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
10Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT NGÔI NHÀ CHUNG, Mã số thuế: 2802831612, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 3, Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Trang, Số điện thoại: 0384067186, Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ GIÁO DỤC

Mã số thuế: 0105604792

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ GIÁO DỤC SM

Mã số thuế: 0107470914

Tìm thông tin Doanh nghiệp