Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi gia cầm0146
2Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm01461
3Chăn nuôi gà01462
4Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng01463
5Chăn nuôi gia cầm khác01469
6Chăn nuôi khác01490
7Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
8Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
9Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
10Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
11Xử lý hạt giống để nhân giống01640
12Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan01700
13Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
14Khai thác quặng bôxít07221
15Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu07229
16Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
17Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
18Khai thác đá08101
19Khai thác cát, sỏi08102
20Khai thác đất sét08103
21Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
22Khai thác và thu gom than bùn08920
23Khai thác muối08930
24Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
27Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
28Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
29Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
30Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
31Hoàn thiện công trình xây dựng43300
32Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
33Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
34Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
35Bán buôn dầu thô46612
36Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
37Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
38Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
39Bán buôn quặng kim loại46621
40Bán buôn sắt, thép46622
41Bán buôn kim loại khác46623
42Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
43Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
44Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
45Bán buôn xi măng46632
46Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
47Bán buôn kính xây dựng46634
48Bán buôn sơn, vécni46635
49Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
50Bán buôn đồ ngũ kim46637
51Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
52Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
53Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
54Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
55Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
56Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
57Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
58Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
59Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
60Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
61Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
62Vận tải hành khách bằng taxi49312
63Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
64Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
65Vận tải hành khách đường bộ khác4932
66Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
67Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
68Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
69Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
70Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
71Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
72Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
73Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
74Vận tải đường ống49400
75Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
76Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
77Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
78Vận tải hành khách hàng không51100
79Vận tải hàng hóa hàng không51200
80Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
81Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
82Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
83Bốc xếp hàng hóa5224
84Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
85Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
86Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
87Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
88Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
89Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
90Dịch vụ đại lý tàu biển52291
91Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
92Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
93Bưu chính53100
94Chuyển phát53200
95Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
96Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
97Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
98Đại lý du lịch79110
99Điều hành tua du lịch79120
100Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
101Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
102Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
103Dịch vụ điều tra80300
104Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
105Vệ sinh chung nhà cửa81210
106Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
107Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
108Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NGHI SƠN, Mã số thuế: 2802831588, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 8, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Nguyệt Nga

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAO ÁNH MAI

Mã số thuế: 0311852952

CÔNG TY TNHH SAO ÁNH KIM

Mã số thuế: 4201633296

CÔNG TY TNHH SAO XỨ THANH

Mã số thuế: 0107617067

CÔNG TY TNHH SAO XẸT

Mã số thuế: 0316149863

CÔNG TY TNHH SAO XA

Mã số thuế: 0106765697

CÔNG TY TNHH SAO XANH TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0316008051

CÔNG TY TNHH SAO XANH THỊ NGHÈ

Mã số thuế: 0314742242

CÔNG TY TNHH SAO XANH SÁNG

Mã số thuế: 3602227892

CÔNG TY TNHH SAO XANH QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101552212

CÔNG TY TNHH SAO XA MODEL

Mã số thuế: 4201720580

CÔNG TY TNHH SAO VÂN

Mã số thuế: 0312318528

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG

Mã số thuế: 4900488588

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG- HOÀNH SƠN

Mã số thuế: 0107520273

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0601196406

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG XỨ NGHỆ

Mã số thuế: 2902097258

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 4600818348

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG VINA

Mã số thuế: 0313685143

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG TUẤN MINH

Mã số thuế: 2300874242

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312333082

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312377731

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0314344315

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG MÓNG CÁI

Mã số thuế: 0104387859

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG MÓNG CÁI

Mã số thuế: 0102044032

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG MPE

Mã số thuế: 0402026858

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG MEKONG

Mã số thuế: 1801316279

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG LONG XUYÊN

Mã số thuế: 1601857400

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG KINH BẮC

Mã số thuế: 0105937054

CÔNG TY TNHH SAO VÀNG GROUP

Mã số thuế: 2901903850

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT

Mã số thuế: 3400868565

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT

Mã số thuế: 0102039434

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT XUÂN MỸ

Mã số thuế: 3901242641

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT WINDOW

Mã số thuế: 4201639731

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT VN

Mã số thuế: 0310932884

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT TRAVEL

Mã số thuế: 0314739426

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT TOURIST

Mã số thuế: 4001186770

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 3602311745

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601122867

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT THIÊN ÂN

Mã số thuế: 4500610628

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000875593

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT SV

Mã số thuế: 0312997171

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT SONUON

Mã số thuế: 2901975460

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300668405

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 3701935367

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NON NƯỚC

Mã số thuế: 0401681268

Tìm thông tin Doanh nghiệp