Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi gia cầm0146
2Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm01461
3Chăn nuôi gà01462
4Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng01463
5Chăn nuôi gia cầm khác01469
6Chăn nuôi khác01490
7Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
8Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
9Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
10Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
11Xử lý hạt giống để nhân giống01640
12Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan01700
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
15Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
16Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
17Bán buôn cao su46694
18Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
19Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
20Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
21Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
22Bán buôn tổng hợp46900
23Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
24Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
25Hoạt động kiến trúc71101
26Hoạt động đo đạc bản đồ71102
27Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
28Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
29Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
30Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
31Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
32Quảng cáo73100
33Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
34Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
35Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO PG - NGỌC LẶC (Tên nước ngoài: PG - NGOC LAC HIGH-TECHAGICULTUER JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2802831570, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 7, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tiến Phong, Số điện thoại: 0903220908, Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chăn nuôi gia cầm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp