Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi1311
2Sản xuất vải dệt thoi1312
3Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
4Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
5Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
6Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
7Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
8Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
9May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
10Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
11Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
12Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú1511
13Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
14Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
15Bán buôn tổng hợp4690
16Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
17Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU HUY HƯNG, Mã số thuế: 2802831556, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 2, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp