Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3250
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán buôn tổng hợp4690
6Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAONA, Mã số thuế: 2802831549, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Hồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEACON

Mã số thuế: 0313191514

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BE U

Mã số thuế: 0311072374

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BE HOME

Mã số thuế: 5701886836

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BDM

Mã số thuế: 0800971498

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BDC

Mã số thuế: 0107834632

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BC

Mã số thuế: 0310543380

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BCBS

Mã số thuế: 0313592481

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BB

Mã số thuế: 2500582818

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BBMAX

Mã số thuế: 0312146685

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BBK

Mã số thuế: 0313728100

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BBKISS

Mã số thuế: 0402104577

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BB8

Mã số thuế: 0310956839

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAZAN

Mã số thuế: 3801099500

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAYON

Mã số thuế: 0312434108

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BATG

Mã số thuế: 1602135207

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BARI

Mã số thuế: 4000940480

Tìm thông tin Doanh nghiệp