Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
3Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
4Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
5Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
6Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
7Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đức Quân, Mã số thuế: 2802804753, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phú Hòa, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Đức Quân

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TLT 79

Mã số thuế: 4201928116

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TL HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108963292

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TKT

Mã số thuế: 0316375622

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN ĐOÀN

Mã số thuế: 0314794106

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN DU

Mã số thuế: 1702116695

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIAN LONG

Mã số thuế: 0202069526

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦ ĐỨC

Mã số thuế: 0314895922

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỚI AN

Mã số thuế: 1801696888

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẾ VỸ

Mã số thuế: 5801458464

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẾ VIỆT

Mã số thuế: 0108131706

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG TRẬN

Mã số thuế: 2100651168

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG PHẠM

Mã số thuế: 5801446839

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG OANH

Mã số thuế: 3002104384

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG DUNG

Mã số thuế: 2901950427

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH XUÂN

Mã số thuế: 2100665650

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH NY

Mã số thuế: 0314997561

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH KHÊ

Mã số thuế: 6101241066

Tìm thông tin Doanh nghiệp