Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
2Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
3Xây dựng công trình công ích khác4229
4Xây dựng công trình thủy4291
5Xây dựng công trình khai khoáng4292
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hải Yến 68, Mã số thuế: 2802804721, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 131 Yết Kiêu, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Thị Hải Yến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình cấp, thoát nước.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HẰNG ĐẠT VP

Mã số thuế: 2500661964

CÔNG TY TNHH HẰNG PHÚ MEDICINE

Mã số thuế: 2601051549

CÔNG TY TNHH HẰNG PHÁT HOTEL

Mã số thuế: 0315226988

CÔNG TY TNHH HẰNG NHẬT MINH

Mã số thuế: 3603765759

CÔNG TY TNHH HẰNG NGỌC TÚ

Mã số thuế: 4601522209

CÔNG TY TNHH HẰNG NGỌC 68

Mã số thuế: 5702021546

CÔNG TY TNHH HẰNG NGUYỄN

Mã số thuế: 2100657667

CÔNG TY TNHH HẰNG NGA HN

Mã số thuế: 4201786091

CÔNG TY TNHH HẰNG NAI

Mã số thuế: 5801450602

CÔNG TY TNHH HẰNG KIM THỦY

Mã số thuế: 1801708075

CÔNG TY TNHH HẰNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2802887245

CÔNG TY TNHH HẰNG HƯNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000883241

CÔNG TY TNHH HẰNG HUY HD

Mã số thuế: 0801243822

CÔNG TY TNHH HẬU ĐẠT

Mã số thuế: 0700802471

CÔNG TY TNHH HẬU ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 3603523502

CÔNG TY TNHH HẬU TÂN HƯNG

Mã số thuế: 3901256891

CÔNG TY TNHH HẬU TÂM

Mã số thuế: 2700896561

CÔNG TY TNHH HẬU PHÚ

Mã số thuế: 0315187866

CÔNG TY TNHH HẬU LỘC XANH

Mã số thuế: 2802801216

CÔNG TY TNHH HẬU HÀN SHOPPING MALL

Mã số thuế: 0202078880

CÔNG TY TNHH HẬU DECOR

Mã số thuế: 0201978247

CÔNG TY TNHH HẬU CẦN HUY PHÚC

Mã số thuế: 0316888550

CÔNG TY TNHH HẬU AN VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502443106

CÔNG TY TNHH HẦU VƯƠNG

Mã số thuế: 3002169222

CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107950420

CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU NGON

Mã số thuế: 0316002395

CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU CHÂU Á

Mã số thuế: 0105251191

CÔNG TY TNHH HẢO NON

Mã số thuế: 3200667692

CÔNG TY TNHH HẢO HIỆP THUẬN

Mã số thuế: 1602141440

CÔNG TY TNHH HẢO CHÂU PHÁT

Mã số thuế: 3603768245

CÔNG TY TNHH HẢO AN

Mã số thuế: 0108894232

CÔNG TY TNHH HẢI ĐỒNG PHÁT

Mã số thuế: 3603507187

CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 0311354675

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400433111

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200887211

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700907936

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG HOTEL

Mã số thuế: 0315176494

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG HD

Mã số thuế: 0801338898

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800909507

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG BLUE BIRD

Mã số thuế: 4101505646

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG BLACK

Mã số thuế: 0314774815

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG GLOBAL VINA

Mã số thuế: 0314863261

CÔNG TY TNHH HẢI ÂU VIỆT

Mã số thuế: 4201814687

CÔNG TY TNHH HẢI ÂU PHI XỨ

Mã số thuế: 1702204616

Tìm thông tin Doanh nghiệp