Ngành nghề kinh doanh

1Truyền tải và phân phối điện3512
2Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
3Thoát nước và xử lý nước thải3700
4Thu gom rác thải không độc hại3811
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
12Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
13Dịch vụ ăn uống khác5629
14Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
15Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
16Đại lý du lịch7911
17Điều hành tua du lịch7912
18Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
19Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HẢI TIẾN (Tên nước ngoài: HAI TIEN TOURISM AND TRADING SERVICE ONE MEMBER COMPANY LIMITED.,LTD), Mã số thuế: 2802804714, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ ÚT, Số điện thoại: 0981883858, Địa chỉ: Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp