Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
5Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
6Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẠT ĐÔNG (Tên nước ngoài: DAT DONG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2802804626, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 99 Hùng Vương, thôn Thịnh Hùng, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG PHƯỢNG LIÊN, Số điện thoại: 0908600201, Địa chỉ: 99 Hùng Vương, thôn Thịnh Hùng, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỘI AN

Mã số thuế: 4001186795

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 3603716166

CÔNG TY TNHH ĐẤT GỖ VIỆT

Mã số thuế: 3702912524

CÔNG TY TNHH ĐẤT GỐC

Mã số thuế: 4201935970

CÔNG TY TNHH ĐẤT GIA LẬP

Mã số thuế: 0312104325

CÔNG TY TNHH ĐẤT CẨM

Mã số thuế: 4000801705

CÔNG TY TNHH ĐẤT CẤU TƯỢNG

Mã số thuế: 0314802967

CÔNG TY TNHH ĐẤT BỐN PHƯƠNG

Mã số thuế: 3701806347

CÔNG TY TNHH ĐẤT BẮC VIỆT

Mã số thuế: 2301181321

CÔNG TY TNHH ĐẤT BẮC PHONG

Mã số thuế: 0401765983

CÔNG TY TNHH ĐẤT BIỂN XANH

Mã số thuế: 0315038173

CÔNG TY TNHH ĐẤT BIỂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310442985

CÔNG TY TNHH ĐẤT BIỂN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201340476

CÔNG TY TNHH ĐẤT BAN MÊ

Mã số thuế: 6001548456

CÔNG TY TNHH ĐẤT AN NAM

Mã số thuế: 2801558061

CÔNG TY TNHH ĐẤT 38

Mã số thuế: 3002227097

CÔNG TY TNHH ĐẢO YẾN

Mã số thuế: 4201612539

CÔNG TY TNHH ĐẢO YẾN LAND

Mã số thuế: 3801251265

CÔNG TY TNHH ĐẢO YÊU THƯƠNG

Mã số thuế: 1702187223

CÔNG TY TNHH ĐẢO XANH QUẾ

Mã số thuế: 1701863158

CÔNG TY TNHH ĐẢO XANH PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 3401209501

CÔNG TY TNHH ĐẢO XANH GROUP

Mã số thuế: 0316485865

CÔNG TY TNHH ĐẢO XANH BẢO AN

Mã số thuế: 0201750789

CÔNG TY TNHH ĐẢO VIỆT GROUP TRAVEL

Mã số thuế: 1702235484

CÔNG TY TNHH ĐẢO THẦN TIÊN

Mã số thuế: 1702201541

CÔNG TY TNHH ĐẢO PHÚC

Mã số thuế: 1701336419

CÔNG TY TNHH ĐẢO NHIỆT ĐỚI

Mã số thuế: 4201841465

CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC

Mã số thuế: 1801124055

CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC MINH NHẬT

Mã số thuế: 1702151298

CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC ASIAN

Mã số thuế: 0315594558

CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC 01

Mã số thuế: 2901943765

CÔNG TY TNHH ĐẢO NGÔI SAO

Mã số thuế: 1702148954

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mã số thuế: 0313566925

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI LONG

Mã số thuế: 0314781611

CÔNG TY TNHH ĐẢO HÂN HOAN

Mã số thuế: 0313110970

CÔNG TY TNHH ĐẢO HOA VÀNG

Mã số thuế: 4201671012

CÔNG TY TNHH ĐẢO DÀI - CHI NHÁNH 4

Mã số thuế: 0305929300-004

CÔNG TY TNHH ĐẢO CHÂU

Mã số thuế: 3702693086

CÔNG TY TNHH ĐẢO BÌNH HƯNG

Mã số thuế: 4201915639

CÔNG TY TNHH ĐẢN HIẾU

Mã số thuế: 3002132896

CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO FELIX

Mã số thuế: 0316543796

CÔNG TY TNHH ĐẠT ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 2700873518

CÔNG TY TNHH ĐẠT ĐỈNH

Mã số thuế: 5701753868

CÔNG TY TNHH ĐẠT ĐẠI TÍN

Mã số thuế: 0313754125

CÔNG TY TNHH ĐẠT ĐƯỢC

Mã số thuế: 0601118373

Tìm thông tin Doanh nghiệp