Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng công trình điện4221
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Xây dựng công trình công ích khác4229
11Phá dỡ4311
12Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH CÔNG 86, Mã số thuế: 2802759638, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 6, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN QUANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUANG TRUNG ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0316731912

CÔNG TY TNHH QUANG TRUNG DIGITAL

Mã số thuế: 2300761506

CÔNG TY TNHH QUANG TOÀN

Mã số thuế: 4000772726

CÔNG TY TNHH QUANG TOÀN MINH

Mã số thuế: 0105772846

CÔNG TY TNHH QUANG TIẾN

Mã số thuế: 4300536582

CÔNG TY TNHH QUANG TIẾN ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001148056

CÔNG TY TNHH QUANG TIẾN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201177163

CÔNG TY TNHH QUANG TIẾN L.A

Mã số thuế: 1101822431

CÔNG TY TNHH QUANG TIẾN BẮC NINH

Mã số thuế: 2301091981

CÔNG TY TNHH QUANG THỦY VINH

Mã số thuế: 0310524010

CÔNG TY TNHH QUANG THỐNG

Mã số thuế: 2901496813

CÔNG TY TNHH QUANG THỌ

Mã số thuế: 2400499193

CÔNG TY TNHH QUANG THỌ DIAMOND

Mã số thuế: 2802504767

CÔNG TY TNHH QUANG THỌ ANH

Mã số thuế: 0309862103

CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH

Mã số thuế: 5800935756

CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 3800761182

CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH VP

Mã số thuế: 2500584043

CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH LAND

Mã số thuế: 5801268745

CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001219028

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG

Mã số thuế: 3301152428

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG

Mã số thuế: 2801529991

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG

Mã số thuế: 0700470931

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200817454

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 2601025073

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG T.H

Mã số thuế: 0109565985

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG SOLAR

Mã số thuế: 0316352960

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0315081919

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG 89

Mã số thuế: 2802608847

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG 79 NHA TRANG

Mã số thuế: 4201866438

CÔNG TY TNHH QUANG THẤM

Mã số thuế: 0801361128

CÔNG TY TNHH QUANG THẢNH

Mã số thuế: 0900933873

CÔNG TY TNHH QUANG THƠM LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801218342

CÔNG TY TNHH QUANG THÙY QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701996229

CÔNG TY TNHH QUANG THÂN

Mã số thuế: 0401976670

CÔNG TY TNHH QUANG THÁI

Mã số thuế: 3702315648

CÔNG TY TNHH QUANG THÁI NT

Mã số thuế: 4201250141

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH WALKER SHOES

Mã số thuế: 3702705704

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0313351648

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 2801827525

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 5801026520

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH HỘI AN

Mã số thuế: 4001184068

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH GROUP

Mã số thuế: 2601030394

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH FOODS

Mã số thuế: 6001613602

CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3602446781

Tìm thông tin Doanh nghiệp