Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Bán buôn tổng hợp4690
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
13Hoạt động tư vấn quản lý7020
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Xây dựng công trình đường bộ4212
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS ÁNH DƯƠNG, Mã số thuế: 2802759620, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 671 A Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ĐÌNH LÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢY T

Mã số thuế: 0316014841

Tìm thông tin Doanh nghiệp