Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
3Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4784
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LS NGUYỄN XUÂN, Mã số thuế: 2802759564, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 04 Lê Thị Hoa, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ XUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LT KOREA VINA DANANG

Mã số thuế: 0401982730

CÔNG TY TNHH LT HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 0316535202

CÔNG TY TNHH LT HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0106675676

CÔNG TY TNHH LT HOLDINGS

Mã số thuế: 0315799097

CÔNG TY TNHH LT GARMENTS

Mã số thuế: 3502375657

CÔNG TY TNHH LT FRUIT

Mã số thuế: 0316607506

CÔNG TY TNHH LT FOOD VINA

Mã số thuế: 2301078211

CÔNG TY TNHH LT EXPRESS

Mã số thuế: 0312006335

CÔNG TY TNHH LT EVENT

Mã số thuế: 0315514150

CÔNG TY TNHH LT ELECTRONIC

Mã số thuế: 0109613170

CÔNG TY TNHH LT COMMODITIES

Mã số thuế: 0312189255

CÔNG TY TNHH LT CLOUD TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0316123061

CÔNG TY TNHH LT CENTRAL VINA

Mã số thuế: 2400906762

CÔNG TY TNHH LT ASSOCIATION

Mã số thuế: 0313321040

CÔNG TY TNHH LT ASEAN

Mã số thuế: 0402008827

CÔNG TY TNHH LST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316384296

CÔNG TY TNHH LST THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0401641064

CÔNG TY TNHH LSS CRANES & LIFTING

Mã số thuế: 0312025218

CÔNG TY TNHH LSP TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0316210412

CÔNG TY TNHH LSND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314036906

CÔNG TY TNHH LSNC VINA

Mã số thuế: 3702662514

CÔNG TY TNHH LSM

Mã số thuế: 0316830818

CÔNG TY TNHH LSK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106541418

CÔNG TY TNHH LSJ TECH

Mã số thuế: 2301110497

CÔNG TY TNHH LSH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603767435

CÔNG TY TNHH LSH C&A VINA

Mã số thuế: 0108642362

CÔNG TY TNHH LSG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314671383

CÔNG TY TNHH LSF

Mã số thuế: 0107578763

CÔNG TY TNHH LSEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109300114

CÔNG TY TNHH LSEA

Mã số thuế: 0700785635

CÔNG TY TNHH LSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107537397

CÔNG TY TNHH LSD VIỆT Y

Mã số thuế: 0106888219

CÔNG TY TNHH LSD GLOBAL

Mã số thuế: 0201950900

CÔNG TY TNHH LSC

Mã số thuế: 0202104996

CÔNG TY TNHH LSCOM VINA

Mã số thuế: 0106682634

CÔNG TY TNHH LSCOM VINA

Mã số thuế: 0106487873

CÔNG TY TNHH LSC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102039018

CÔNG TY TNHH LSB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315154229

CÔNG TY TNHH LSA CONSULTING

Mã số thuế: 0316857520

CÔNG TY TNHH LS-CERA

Mã số thuế: 0108533701

CÔNG TY TNHH LS ĐOÀN OANH

Mã số thuế: 2802759395

CÔNG TY TNHH LS TRỌNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802759758

CÔNG TY TNHH LS THIÊN ĐAN

Mã số thuế: 0314058385

CÔNG TY TNHH LS THANH SƠN

Mã số thuế: 2802759885

CÔNG TY TNHH LS TECH

Mã số thuế: 0109406696

CÔNG TY TNHH LS STUDIO

Mã số thuế: 0109089084

CÔNG TY TNHH LS STEEL

Mã số thuế: 0314470158

CÔNG TY TNHH LS ONE

Mã số thuế: 0315865832

Tìm thông tin Doanh nghiệp