Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Bán buôn tổng hợp4690
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Xây dựng công trình điện4221
6Hoàn thiện công trình xây dựng4330
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Xây dựng công trình đường bộ4212
16Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
19Xây dựng công trình công ích khác4229
20Xây dựng công trình thủy4291
21Phá dỡ4311
22Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
23Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
24Xây dựng nhà không để ở4102
25Xây dựng công trình khai khoáng4292
26Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
27Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI THANH NHÂN, Mã số thuế: 2802628346, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Dư Khánh, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẾ TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp