Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi1311
2Sản xuất vải dệt thoi1312
3Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
4Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
5Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
6Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
7May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
8Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
9Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
13Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
14Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620
15Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
16Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
17Sản xuất giày dép1520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCE JEANS (Tên nước ngoài: TCE JEANS CO.LTD), Mã số thuế: 2802628339, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HWANG SEUNG TAE

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TET

Mã số thuế: 1801193771

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TERRA

Mã số thuế: 0310980422

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TEN MAI

Mã số thuế: 0401602435

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TELEMAX

Mã số thuế: 0312947808

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TECNOV

Mã số thuế: 3702434211

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TECHNOS

Mã số thuế: 0311221675

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TEC GAS

Mã số thuế: 1101729961

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TEATIME

Mã số thuế: 0314140463

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TEAM 88

Mã số thuế: 0312231531

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TEABO

Mã số thuế: 1801638195

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TDP

Mã số thuế: 1801370371

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TDGROUP

Mã số thuế: 0315678712

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TD-EM

Mã số thuế: 0312686867

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TD PHIM

Mã số thuế: 0311499769

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCTT

Mã số thuế: 0316213607

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCRP

Mã số thuế: 0313436179

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCK

Mã số thuế: 0801148978

Tìm thông tin Doanh nghiệp