Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Hoàn thiện công trình xây dựng4330
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
4Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
5Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
6Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392
7Xây dựng công trình đường bộ4212

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI 68, Mã số thuế: 2802618228, được thành lập ngày 18/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 10, Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN NHÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GLOBAL

Mã số thuế: 0314476054

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GIA

Mã số thuế: 0401424503

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GIAO

Mã số thuế: 0313689490

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH GET

Mã số thuế: 0313247206

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH FOOD

Mã số thuế: 1201624994

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH FIBER

Mã số thuế: 0900891461

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH EXPORT IMPORT

Mã số thuế: 0312540917

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH DTL

Mã số thuế: 2700881068

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0104808592

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0104103178

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHÍNH Đ.H

Mã số thuế: 2802501533

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHU LAI

Mã số thuế: 4001022035

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHIẾN

Mã số thuế: 0310441004

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300981364

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0313477432

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 3502337965

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101390025

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BEAUTY

Mã số thuế: 0314358043

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BC

Mã số thuế: 0312947149

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001662913

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH AN GIA

Mã số thuế: 0314103567

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 79 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109682022

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 76

Mã số thuế: 5702072893

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 68

Mã số thuế: 5701667760

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH 66

Mã số thuế: 5701807880

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH . BP

Mã số thuế: 3800736179

CÔNG TY TNHH HOÀNG MI PHÚC

Mã số thuế: 3603650317

CÔNG TY TNHH HOÀNG MI MI

Mã số thuế: 0313015614

CÔNG TY TNHH HOÀNG MEKONG

Mã số thuế: 1501013266

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAY

Mã số thuế: 2902064598

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAX

Mã số thuế: 0315810738

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI

Mã số thuế: 3701824402

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801341145

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200792915

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 0108572299

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI SERVICE

Mã số thuế: 4201855757

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI PHƯỚC

Mã số thuế: 0401409262

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600982288

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI PHÁT

Mã số thuế: 0314509630

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NMC

Mã số thuế: 4201557373

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NGÂN

Mã số thuế: 3702567966

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NGUYỄN

Mã số thuế: 3603781711

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901640425

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI MINH TRÂM

Mã số thuế: 0401848598

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI LONG ĐIỀN

Mã số thuế: 3502426069

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI GOLDE

Mã số thuế: 0316928475

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI CHI

Mã số thuế: 2500490282

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI ANH

Mã số thuế: 5801021762

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI AMBLE

Mã số thuế: 0315091748

Tìm thông tin Doanh nghiệp