Ngành nghề kinh doanh

1Thoát nước và xử lý nước thải3700
2Thoát nước37001
3Xử lý nước thải37002
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Thu gom rác thải y tế38121
7Thu gom rác thải độc hại khác38129
8Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
9Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
10Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế38221
11Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác38229
12Tái chế phế liệu3830
13Tái chế phế liệu kim loại38301
14Tái chế phế liệu phi kim loại38302
15Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
16Xây dựng nhà các loại41000
17Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
18Xây dựng công trình đường sắt42101
19Xây dựng công trình đường bộ42102
20Xây dựng công trình công ích42200
21Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
22Phá dỡ43110
23Chuẩn bị mặt bằng43120
24Lắp đặt hệ thống điện43210
25Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
26Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
27Bán buôn xi măng46632
28Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
29Bán buôn kính xây dựng46634
30Bán buôn sơn, vécni46635
31Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
32Bán buôn đồ ngũ kim46637
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
34Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
35Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
36Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
37Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
38Bán buôn cao su46694
39Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
40Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
41Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
42Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
43Bán buôn tổng hợp46900
44Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
45Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
46Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
47Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
48Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
49Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
50Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
51Vận tải đường ống49400
52Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
53Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
54Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
55Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tuấn Lộc, Mã số thuế: 2802555225, được thành lập ngày 01/08/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 03A Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Anh Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp