Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOẰNG TÂN, Mã số thuế: 2802532732, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Cẩm Vinh, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN CHIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGA LĨNH

Mã số thuế: 2801532088

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỶ HOÀ

Mã số thuế: 3100924434

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỶ HOÀ

Mã số thuế: 3100923222

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH SƠN

Mã số thuế: 5200832237

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH HÒA

Mã số thuế: 0801303944

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LÊ XÁ

Mã số thuế: 3200698108

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LÊ NINH

Mã số thuế: 0801304440

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ

Mã số thuế: 5801248280

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KINH MÔN

Mã số thuế: 0801304017

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HẠ LÁT

Mã số thuế: 2400617584

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀO KHÊ

Mã số thuế: 2600859446

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀ THANH

Mã số thuế: 0801298236

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀ LINH

Mã số thuế: 3001623997

Tìm thông tin Doanh nghiệp