Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SON BÁ MƯỜI (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH SON BÁ MƯỜI), Mã số thuế: 2802477048, được thành lập ngày 07/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Son, Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH VĂN TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SONG ANH PHÁT

Mã số thuế: 4101493486

CÔNG TY TNHH SONG ANH MỸ

Mã số thuế: 3603584858

CÔNG TY TNHH SONG ANH MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107497465

CÔNG TY TNHH SONG ANH LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801383628

CÔNG TY TNHH SONG ANH JP

Mã số thuế: 0316502253

CÔNG TY TNHH SONG ANH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700616468

CÔNG TY TNHH SONG ANH HANA

Mã số thuế: 0107540167

CÔNG TY TNHH SONG ANH GROUP

Mã số thuế: 3801196790

CÔNG TY TNHH SONG ANH GOLDEN

Mã số thuế: 3901301449

CÔNG TY TNHH SONG ANH FOOD

Mã số thuế: 0313614664

CÔNG TY TNHH SONG ANH ETC

Mã số thuế: 0801179694

CÔNG TY TNHH SONG ANH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001275709

CÔNG TY TNHH SONG ANH BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3401190610

CÔNG TY TNHH SONG ANH BROTHER

Mã số thuế: 0312965613

CÔNG TY TNHH SONG ANH - HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901081974

CÔNG TY TNHH SONG AN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108608594

CÔNG TY TNHH SONG AN VINA

Mã số thuế: 0313360106

CÔNG TY TNHH SONG AN BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801220877

CÔNG TY TNHH SONFOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107698154

CÔNG TY TNHH SONDER

Mã số thuế: 0316498416

CÔNG TY TNHH SONDER LIVING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314405744

CÔNG TY TNHH SONDA

Mã số thuế: 0313228429

CÔNG TY TNHH SONCHONGTHAM.VN

Mã số thuế: 0315111391

CÔNG TY TNHH SONATE

Mã số thuế: 0312968318

CÔNG TY TNHH SONATECH

Mã số thuế: 0312804101

CÔNG TY TNHH SONATA

Mã số thuế: 0312840170

CÔNG TY TNHH SONATA ACADEMY

Mã số thuế: 2802687091

CÔNG TY TNHH SONAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315396404

CÔNG TY TNHH SONAROMA

Mã số thuế: 4201671982

CÔNG TY TNHH SONAPHARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108533356

CÔNG TY TNHH SONAM

Mã số thuế: 0107821785

CÔNG TY TNHH SONAMU

Mã số thuế: 0106904319

CÔNG TY TNHH SONAMOO

Mã số thuế: 0313612265

CÔNG TY TNHH SONALO

Mã số thuế: 0313256899

CÔNG TY TNHH SONAKI

Mã số thuế: 3702601913

CÔNG TY TNHH SONAGIRI

Mã số thuế: 0313414778

CÔNG TY TNHH SONAFAN

Mã số thuế: 0315098831

CÔNG TY TNHH SONA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801143338

CÔNG TY TNHH SONA HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0401899458

CÔNG TY TNHH SONA HOUSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314324809

CÔNG TY TNHH SONA AGENCY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108926660

CÔNG TY TNHH SON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313312310

CÔNG TY TNHH SON TUNG INVESTMENT

Mã số thuế: 0316231324

CÔNG TY TNHH SON TECH

Mã số thuế: 0316518944

CÔNG TY TNHH SON KIM GATEWAY (NTNN)

Mã số thuế: 0315579662

CÔNG TY TNHH SON FARM PACAMARA

Mã số thuế: 5801324608

CÔNG TY TNHH SON ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315695919

CÔNG TY TNHH SON CUA

Mã số thuế: 0201607274

CÔNG TY TNHH SON CARGO

Mã số thuế: 0315555654

Tìm thông tin Doanh nghiệp