Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán buôn tổng hợp46900
6Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Hoạt động viễn thông có dây61100
11Hoạt động viễn thông không dây61200
12Hoạt động viễn thông vệ tinh61300
13Hoạt động viễn thông khác6190
14Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
15Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
16Cổng thông tin63120
17Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
18Quảng cáo73100
19Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
20Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
21Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
22Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
23Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi95110
24Sửa chữa thiết bị liên lạc95120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LAM SƠN, Mã số thuế: 2802476446, được thành lập ngày 01/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 162 Phố Lê Lai, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM ĐÌNH THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp