Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
3Chuẩn bị mặt bằng43120
4Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
5Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn đồ uống4633
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
11Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
15Bán buôn tổng hợp46900
16Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
19Hoạt động cấp tín dụng khác64920
20Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
23Khai thác thuỷ sản biển03110
24Khai thác thuỷ sản nội địa0312
25Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
26Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
27Sản xuất giống thuỷ sản03230
28Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MBM GROUP (Tên nước ngoài: MBM GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2802450800, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 50, Từ Đào Hạnh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ XUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản biển.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ

Mã số thuế: 3301359849

CÔNG TY CỔ PHẦN MDC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106938195

CÔNG TY CỔ PHẦN MDC THANH ĐỨC

Mã số thuế: 0106120272

CÔNG TY CỔ PHẦN MDALAND

Mã số thuế: 0316249057

CÔNG TY CỔ PHẦN MD24 VIETNAM

Mã số thuế: 0315644382

CÔNG TY CỔ PHẦN MD24 MSO VN

Mã số thuế: 0315653203

CÔNG TY CỔ PHẦN MD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310305900

CÔNG TY CỔ PHẦN MD QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0601183767

CÔNG TY CỔ PHẦN MD QUEENS

Mã số thuế: 0109228186

CÔNG TY CỔ PHẦN MD ONLINE

Mã số thuế: 0311886285

CÔNG TY CỔ PHẦN MD LAND

Mã số thuế: 0108991211

CÔNG TY CỔ PHẦN MD KODA

Mã số thuế: 0314373193

CÔNG TY CỔ PHẦN MD KINGS

Mã số thuế: 0109067309

CÔNG TY CỔ PHẦN MD HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106639396

CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP

Mã số thuế: 0107804042

CÔNG TY CỔ PHẦN MD COLLECTION

Mã số thuế: 0107287813

CÔNG TY CỔ PHẦN MCT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104944210

CÔNG TY CỔ PHẦN MCS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106864842

CÔNG TY CỔ PHẦN MCR

Mã số thuế: 0313327927

CÔNG TY CỔ PHẦN MCORP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109232746

CÔNG TY CỔ PHẦN MCO NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901285883

CÔNG TY CỔ PHẦN MCMS QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0105969289

CÔNG TY CỔ PHẦN MCK TECH

Mã số thuế: 0315588138

CÔNG TY CỔ PHẦN MCG

Mã số thuế: 0108936394

CÔNG TY CỔ PHẦN MCE

Mã số thuế: 0313563667

CÔNG TY CỔ PHẦN MCC

Mã số thuế: 5400480381

CÔNG TY CỔ PHẦN MCB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106685931

CÔNG TY CỔ PHẦN MCA

Mã số thuế: 0310494711

CÔNG TY CỔ PHẦN MCAS

Mã số thuế: 0314663907

CÔNG TY CỔ PHẦN MC-BIFI BAUCHEMIE

Mã số thuế: 0109503876

CÔNG TY CỔ PHẦN MC-BIFI BAUCHEMIE

Mã số thuế: 0109012941

CÔNG TY CỔ PHẦN MC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106460575

CÔNG TY CỔ PHẦN MC PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3301684341

CÔNG TY CỔ PHẦN MC GIA LAI

Mã số thuế: 5901056215

CÔNG TY CỔ PHẦN MC FISH VIETNAM

Mã số thuế: 0312004881

CÔNG TY CỔ PHẦN MC BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313099332

CÔNG TY CỔ PHẦN MBT ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 0107672780

CÔNG TY CỔ PHẦN MBT SOLAR

Mã số thuế: 0108840808

CÔNG TY CỔ PHẦN MBR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106167457

CÔNG TY CỔ PHẦN MBP

Mã số thuế: 2500666659

CÔNG TY CỔ PHẦN MBPA

Mã số thuế: 0107464935

CÔNG TY CỔ PHẦN MBPA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108408813

CÔNG TY CỔ PHẦN MBM

Mã số thuế: 0105561524

CÔNG TY CỔ PHẦN MBM STONE

Mã số thuế: 2500652208

CÔNG TY CỔ PHẦN MBM SAIGON SOUTH

Mã số thuế: 0313568915

Tìm thông tin Doanh nghiệp