Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Phá dỡ43110
4Chuẩn bị mặt bằng43120
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Hoàn thiện công trình xây dựng43300
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Khai thác quặng sắt07100
11Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
12Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
13Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
14Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
15Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HIỆU HƯNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH HIỆU HƯNG), Mã số thuế: 2802450790, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường 217B, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HIỆU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HK FURNITURE

Mã số thuế: 3901278782

CÔNG TY TNHH HK FOOD

Mã số thuế: 0316935313

CÔNG TY TNHH HK FASTFOOD

Mã số thuế: 2300998495

CÔNG TY TNHH HK FARM TÂN TRIỀU

Mã số thuế: 3603757606

CÔNG TY TNHH HK ENG VINA

Mã số thuế: 0105956579

CÔNG TY TNHH HK E & C

Mã số thuế: 0108166339

CÔNG TY TNHH HK E & C

Mã số thuế: 0106456441

CÔNG TY TNHH HK CONSULTING

Mã số thuế: 0315153708

CÔNG TY TNHH HK COLORS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107776719

CÔNG TY TNHH HK C&B FLOORING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108869010

CÔNG TY TNHH HK BẢO HIỂM

Mã số thuế: 0108843693

CÔNG TY TNHH HK BLUEFIN

Mã số thuế: 0314517938

CÔNG TY TNHH HK AUDIO

Mã số thuế: 3401108398

CÔNG TY TNHH HK ALPHA

Mã số thuế: 0402039078

CÔNG TY TNHH HK (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0107599435

CÔNG TY TNHH HJW

Mã số thuế: 0314425638

CÔNG TY TNHH HJG

Mã số thuế: 0314031866

CÔNG TY TNHH HJ TECH

Mã số thuế: 2301133134

CÔNG TY TNHH HJ SAFETY

Mã số thuế: 3603490688

CÔNG TY TNHH HJ SAFETY

Mã số thuế: 3603369723

CÔNG TY TNHH HJ HÀ NAM

Mã số thuế: 0700786290

CÔNG TY TNHH HJ GLOBAL

Mã số thuế: 4201905084

CÔNG TY TNHH HJ CORP VINA

Mã số thuế: 2300784454

CÔNG TY TNHH HIỆU ỨNG SỐ

Mã số thuế: 0311095332

CÔNG TY TNHH HIỆU ỨNG LED

Mã số thuế: 0312895067

CÔNG TY TNHH HIỆU ẢNH THANH XUÂN

Mã số thuế: 0109015131

CÔNG TY TNHH HIỆU VÀNG NGỌC SINH

Mã số thuế: 1001006944

CÔNG TY TNHH HIỆU TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 3502356492

CÔNG TY TNHH HIỆU THU

Mã số thuế: 5701431349

CÔNG TY TNHH HIỆU SÁCH NÚI THÀNH

Mã số thuế: 4000847442

CÔNG TY TNHH HIỆU QUẢ SỐ

Mã số thuế: 0310101921

CÔNG TY TNHH HIỆU QUẢ SALES

Mã số thuế: 0312174636

CÔNG TY TNHH HIỆU NĂNG CAO

Mã số thuế: 0315675729

CÔNG TY TNHH HIỆU NHÃ ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5800975445

CÔNG TY TNHH HIỆU MINH

Mã số thuế: 0313104416

CÔNG TY TNHH HIỆU LUYẾN

Mã số thuế: 0201642303

CÔNG TY TNHH HIỆU HƯƠNG

Mã số thuế: 0107472654

CÔNG TY TNHH HIỆU HƯNG

Mã số thuế: 5800928678

Tìm thông tin Doanh nghiệp