Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Chăn nuôi lợn01450
3Chăn nuôi gia cầm0146
4Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
5Trồng rừng và chăm sóc rừng0210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH), Mã số thuế: 2802450776, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hòa Bình 1, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH QUỐC HUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp