Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẦU LÂN, Mã số thuế: 2700921881, được thành lập ngày 14/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 24 Cầu Lân, Xã Gia Hòa, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tạ Văn Thúy

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN PHÁT

Mã số thuế: 2001338733

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN CHỦ

Mã số thuế: 5400466468

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUYÊN HÀ

Mã số thuế: 0700842185

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY TÂM

Mã số thuế: 5901119049

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY THU

Mã số thuế: 4001124407

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY PHÚ

Mã số thuế: 4001162748

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY LỢI

Mã số thuế: 5500536126

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY KHÁNH

Mã số thuế: 5702028661

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY BẢO

Mã số thuế: 2600974495

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUNG TRANG

Mã số thuế: 5600326235

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DOANH NGA

Mã số thuế: 5500502543

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DO ĐẠO

Mã số thuế: 0700842121

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DAKLAKFARM

Mã số thuế: 6001660923

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỬU LONG

Mã số thuế: 1701658504

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỦ CHI

Mã số thuế: 0315140360

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ

Mã số thuế: 1801666837

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỜ CẢI

Mã số thuế: 5300722340

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỒN THOI

Mã số thuế: 2700906322

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỐC LÂM

Mã số thuế: 2500629583

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẨM KHÊ

Mã số thuế: 4001106687

Tìm thông tin Doanh nghiệp