Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
9Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
10Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG PHÁT, Mã số thuế: 2700906548, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đông Mai, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Văn Hồi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y PHÚC

Mã số thuế: 0314110003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN

Mã số thuế: 0312582755

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y MINH

Mã số thuế: 0109360610

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y BÌNH

Mã số thuế: 0313185013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XỨ LẠNG

Mã số thuế: 4900663198

Tìm thông tin Doanh nghiệp