Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình điện4221
5Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
6Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình thủy4291
9Xây dựng công trình khai khoáng4292
10Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Phá dỡ4311
13Chuẩn bị mặt bằng4312
14Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
15Hoàn thiện công trình xây dựng4330
16Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
19Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
23Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN GIA THỊNH, Mã số thuế: 2700901684, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thông 2, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Thị Hương Lan, Số điện thoại: 02293873667, Địa chỉ: Thôn Thông 2, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN NHẬT NAM

Mã số thuế: 0315342455

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN NHÂN PHÚ

Mã số thuế: 5801045650

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN NAM

Mã số thuế: 0106818476

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN NAM VŨ

Mã số thuế: 2301145242

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN NAM PHÁT

Mã số thuế: 0309977432

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN MINH QUANG

Mã số thuế: 0107344980

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LỘC SƠN

Mã số thuế: 0313225040

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0310777766

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LỘC NAM

Mã số thuế: 4001162191

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LỘC HƯNG

Mã số thuế: 0402064412

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LẠC PHÁT

Mã số thuế: 0313269859

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LẠC MỸ

Mã số thuế: 1101665891

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LÀNH

Mã số thuế: 0311942483

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LUCKY

Mã số thuế: 0314289819

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LONG

Mã số thuế: 4001202221

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KIẾN XÂY

Mã số thuế: 4300851432

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHỞI PHÚ

Mã số thuế: 1101907910

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHÔI

Mã số thuế: 0312285777

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHÊ

Mã số thuế: 4300771226

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHÁNH 87

Mã số thuế: 5400507308

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHANG DECOR

Mã số thuế: 4201846329

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHANG BĐ

Mã số thuế: 3401107757

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HỘI

Mã số thuế: 6001388379

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HẬU

Mã số thuế: 6001625950

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HẢI TRUNG

Mã số thuế: 0402007326

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HẢI MINH

Mã số thuế: 3702261784

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HƯNG

Mã số thuế: 1601396125

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HƯNG - NT

Mã số thuế: 4201895171

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 3702754532

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HÒA KHANG

Mã số thuế: 0107451566

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HUY PHÁT

Mã số thuế: 6001232290

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HOÀNG

Mã số thuế: 0310743622

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN GIANG

Mã số thuế: 0312903416

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN GIA VIỆT

Mã số thuế: 0311843651

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN GIA VIÊN

Mã số thuế: 0312966504

Tìm thông tin Doanh nghiệp