Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp84112

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN YÊN MÔ, Mã số thuế: 2700869649, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phố Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Công Khanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN GÒ VẤP

Mã số thuế: 0310715216

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN BA ĐÌNH

Mã số thuế: 0104664654

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 1

Mã số thuế: 0310505459

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 10

Mã số thuế: 0314618206

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800905326

CHI CỤC THỐNG KÊ PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1701893868

CHI CỤC THỐNG KÊ KRÔNG PẮC

Mã số thuế: 6001506777

CHI CỤC THỐNG KÊ KON PLÔNG

Mã số thuế: 6101112695

CHI CỤC THỐNG KÊ HẢI LĂNG

Mã số thuế: 3200720498

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐẦM HÀ

Mã số thuế: 5701980525

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 1000574285-004

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200615535

Tìm thông tin Doanh nghiệp