Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
2Bán buôn tổng hợp46900
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
8Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
9Bán buôn đồ uống4633
10Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
11Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
12Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Dmart (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Dmart), Mã số thuế: 2700869536, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 2, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Tiến Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp