Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI THỊ BÌNH, Mã số thuế: 2700841971, được thành lập ngày 01/06/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại SN39, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Bình

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI THỊ CHIÊN

Mã số thuế: 5100120966

BÙI THỊ BỰ

Mã số thuế: 1301107414

BÙI THỊ BỐN

Mã số thuế: 8290903894

BÙI THỊ BỈ

Mã số thuế: 0316425746

BÙI THỊ BỀN

Mã số thuế: 0311458025

BÙI THỊ BẢY

Mã số thuế: 0311084147

BÙI THỊ BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0107319328

BÙI THỊ BẢO DUNG

Mã số thuế: 4300868362

BÙI THỊ BẢN

Mã số thuế: 0108101571

BÙI THỊ BẠCH YẾN

Mã số thuế: 0316607344

BÙI THỊ BẠCH TUYẾT

Mã số thuế: 4200402634

BÙI THỊ BẠCH MỴ

Mã số thuế: 3603769400

BÙI THỊ BẠCH KIM

Mã số thuế: 1601913038

BÙI THỊ BƯỞI

Mã số thuế: 0105586134

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0310956719

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0201958201

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0201601667

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0106099599

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0105197138

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0104897465

BÙI THỊ BÍCH

Mã số thuế: 0104794131

BÙI THỊ BÍCH VÂN

Mã số thuế: 5701670724

BÙI THỊ BÍCH TUYỀN

Mã số thuế: 0313535324

BÙI THỊ BÍCH TRÂM

Mã số thuế: 8339858596

BÙI THỊ BÍCH TRÂM ( PHÚ TIẾN )

Mã số thuế: 3801054394

BÙI THỊ BÍCH THỦY

Mã số thuế: 8322129700

BÙI THỊ BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0106048410

BÙI THỊ BÍCH THU

Mã số thuế: 8620813786

BÙI THỊ BÍCH THU

Mã số thuế: 4101045389

BÙI THỊ BÍCH SƠN

Mã số thuế: 8319030130

BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG

Mã số thuế: 8366660122

BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5901168381

BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201600751

BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0106862316

BÙI THỊ BÍCH NÊ

Mã số thuế: 0105110401

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 1401963560

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0104935008

BÙI THỊ BÍCH LIỄU

Mã số thuế: 1600470577

BÙI THỊ BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 5900692754

BÙI THỊ BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0401679893

BÙI THỊ BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0304718586

BÙI THỊ BÍCH LAN

Mã số thuế: 0105862465

BÙI THỊ BÍCH HỒNG

Mã số thuế: 0700837192

BÙI THỊ BÍCH HẢI

Mã số thuế: 0202008749

BÙI THỊ BÍCH HẠNH

Mã số thuế: 3600948962

BÙI THỊ BÍCH HUỆ

Mã số thuế: 2301161371

BÙI THỊ BÍCH HIỀN

Mã số thuế: 0104742373

BÙI THỊ BÍCH CHÂU

Mã số thuế: 8557080115

BÙI THỊ BÌNH

Mã số thuế: 5900962425

BÙI THỊ BÌNH

Mã số thuế: 2902107604

Tìm thông tin Doanh nghiệp