Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân80100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ XUÂN BẮC NINH BÌNH (Tên nước ngoài: XUAN BAC NINH BINH PROTECTOR SERVICE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2700839242, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Đào Duy Từ, phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN QUỐC PHONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 3501694234

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HCH

Mã số thuế: 0315800105

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH SA PA

Mã số thuế: 5300682874

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VTT

Mã số thuế: 0106813414

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HTS

Mã số thuế: 0107700967

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400766787

Tìm thông tin Doanh nghiệp