Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
2Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
4Hoạt động tư vấn quản lý70200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN TRÀNG AN, Mã số thuế: 2700666688-001, được thành lập ngày 08/01/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, tòa nhà Trung yên 1, đường Trung Yên 1, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Mạnh Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp