Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
2Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
3Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
4Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
5Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
6Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
7Sản xuất sợi1311
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Sản xuất vải dệt thoi1312
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
15Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT DỆT MAY PHONG PHÚ (Tên nước ngoài: PHONG PHU INVESTMENT, TRADE & TEXTILE MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY), Mã số thuế: 2601054821, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 9, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM NGỌC PHONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp