Ngành nghề kinh doanh

1Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
4Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
5Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn tổng hợp4690
8Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM MAI HÂN, Mã số thuế: 2601054814, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu 10, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM MẠNH YẾN

Mã số thuế: 3801247283

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 2700848279

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TRÌNH

Mã số thuế: 2601029617

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 4300756771

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0313458454

CÔNG TY TNHH TM MẠNH CHIẾN

Mã số thuế: 2400816597

CÔNG TY TNHH TM MÔI TRƯỜNG XANH

Mã số thuế: 0105491362

CÔNG TY TNHH TM MUGUET

Mã số thuế: 0107604237

CÔNG TY TNHH TM MUA SẮM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0315598425

CÔNG TY TNHH TM MTV TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 4201916255

CÔNG TY TNHH TM MTV QUANG VINH

Mã số thuế: 5300732532

CÔNG TY TNHH TM MTV MINH LONG

Mã số thuế: 0315266652

CÔNG TY TNHH TM MTV HÒA PHÁT

Mã số thuế: 5300791383

CÔNG TY TNHH TM MTV HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 3603770854

CÔNG TY TNHH TM MTV CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3702779103

CÔNG TY TNHH TM MTV BẢO MINH

Mã số thuế: 4201891804

CÔNG TY TNHH TM MOSYOUNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109084537

CÔNG TY TNHH TM MINH ĐỨC TB

Mã số thuế: 0202020168

CÔNG TY TNHH TM MINH ĐẠT

Mã số thuế: 2902046126

CÔNG TY TNHH TM MINH TÂN

Mã số thuế: 4201670474

CÔNG TY TNHH TM MINH TÂM

Mã số thuế: 2802488339

CÔNG TY TNHH TM MINH TRƯỜNG

Mã số thuế: 0316538813

CÔNG TY TNHH TM MINH TRÍ

Mã số thuế: 4201546766

CÔNG TY TNHH TM MINH THẮNG

Mã số thuế: 2901293309

CÔNG TY TNHH TM MINH THÊU

Mã số thuế: 2802401994

CÔNG TY TNHH TM MINH THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0313671616

CÔNG TY TNHH TM MINH QUÂN

Mã số thuế: 0801225929

CÔNG TY TNHH TM MINH QUÂN 68

Mã số thuế: 0801269997

CÔNG TY TNHH TM MINH PHÚ HD

Mã số thuế: 0801209740

CÔNG TY TNHH TM MINH PHONG

Mã số thuế: 0315590440

CÔNG TY TNHH TM MINH LONG

Mã số thuế: 2901294101

CÔNG TY TNHH TM MINH KHÔI

Mã số thuế: 2400801939

CÔNG TY TNHH TM MINH HẰNG

Mã số thuế: 4201559701

CÔNG TY TNHH TM MINH HẢI

Mã số thuế: 0202047265

CÔNG TY TNHH TM MINH HƯƠNG

Mã số thuế: 0601164838

CÔNG TY TNHH TM MINH HOÀNG

Mã số thuế: 2300898074

CÔNG TY TNHH TM MINH CHÂU

Mã số thuế: 0107354114

CÔNG TY TNHH TM MI DAM

Mã số thuế: 4601239657

CÔNG TY TNHH TM METOOL

Mã số thuế: 0316293803

CÔNG TY TNHH TM MAY THÀNH ĐẠT MH

Mã số thuế: 0801267238

CÔNG TY TNHH TM MAY MẶC ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 5801402327

CÔNG TY TNHH TM MARENGO

Mã số thuế: 0315452779

CÔNG TY TNHH TM MAI LIÊN

Mã số thuế: 2802810595

Tìm thông tin Doanh nghiệp