Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
2Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
7Phá dỡ4311
8Chuẩn bị mặt bằng4312
9Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán buôn tổng hợp4690
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN (Tên nước ngoài: PHU ẠN TRANSPORT AND TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2601048169, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Dộc Ngõa, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI SỸ NGUYÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp