Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
21Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
22Bán buôn tổng hợp4690
23Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
24Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
25Vận tải hành khách đường bộ khác4932
26Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
27Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
28Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
29Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
30Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG HÒA BÌNH, Mã số thuế: 2601044460, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Khang, Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH TIẾN DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 4201449949

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG NHÂN

Mã số thuế: 2200560066

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0314231456

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG LẬP

Mã số thuế: 0310185375

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 2802902165

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG HIỆP

Mã số thuế: 0201642769

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0106152330

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 1801305453

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0901017295

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG

Mã số thuế: 4101541362

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG ĐĂNG

Mã số thuế: 0314426409

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG VÂN

Mã số thuế: 2801586799

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TÚ

Mã số thuế: 4101461526

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TÙNG

Mã số thuế: 2500479546

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TRẦN

Mã số thuế: 0313252710

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TRÍ

Mã số thuế: 1201584653

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TRANG

Mã số thuế: 2802839442

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TIÊN

Mã số thuế: 6001543070

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG THỦY

Mã số thuế: 2801900694

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG THỊNH

Mã số thuế: 4601147325

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG THU

Mã số thuế: 2500629657

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG SANG

Mã số thuế: 4201736238

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG NHẬT

Mã số thuế: 3401066814

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG NHẠN

Mã số thuế: 1301093539

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG NHÀN

Mã số thuế: 6001514577

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG MẠNH

Mã số thuế: 3001925638

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG MẠNH

Mã số thuế: 0109133907

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG MAI NAM

Mã số thuế: 5200797173

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG KHÔI

Mã số thuế: 2100550240

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG KHÁNH

Mã số thuế: 5500387072

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG KHOA

Mã số thuế: 2301132853

Tìm thông tin Doanh nghiệp