Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Dịch vụ ăn uống khác5629
4Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
7Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
10Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
11Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHẢI THẮNG, Mã số thuế: 2601044319, được thành lập ngày 30/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu 10, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Thị Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT HÀ TRÍ

Mã số thuế: 0315339653

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT HIỆP MINH

Mã số thuế: 4201726310

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT GIA MINH

Mã số thuế: 1001234531

CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT DANALAB

Mã số thuế: 0401429773

CÔNG TY TNHH KHẢN CHUNG

Mã số thuế: 6200044950

CÔNG TY TNHH KHẢI ĐỨC AN

Mã số thuế: 0401955310

CÔNG TY TNHH KHẢI ĐẶNG

Mã số thuế: 0309938031

CÔNG TY TNHH KHẢI ĐẶNG ST

Mã số thuế: 2200721972

CÔNG TY TNHH KHẢI ĐẠT NGỌC

Mã số thuế: 0315611732

CÔNG TY TNHH KHẢI ĐẠT LỢI

Mã số thuế: 1301080184

CÔNG TY TNHH KHẢI ÂN

Mã số thuế: 0310665639

CÔNG TY TNHH KHẢI Á

Mã số thuế: 0309764547

CÔNG TY TNHH KHẢI XUÂN

Mã số thuế: 0316109356

CÔNG TY TNHH KHẢI VỊNH

Mã số thuế: 4101526798

CÔNG TY TNHH KHẢI VẠN NIÊN

Mã số thuế: 0201967975

CÔNG TY TNHH KHẢI VŨ

Mã số thuế: 0313392926

CÔNG TY TNHH KHẢI TÍN MINH CHÂU

Mã số thuế: 3502241163

CÔNG TY TNHH KHẢI TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0311362482

CÔNG TY TNHH KHẢI TÂM

Mã số thuế: 3501717107

CÔNG TY TNHH KHẢI TÂM

Mã số thuế: 1701331040

CÔNG TY TNHH KHẢI TUỆ

Mã số thuế: 0401344689

CÔNG TY TNHH KHẢI TUẤN NGUYỄN

Mã số thuế: 0105320871

CÔNG TY TNHH KHẢI TUYẾT

Mã số thuế: 1602086454

CÔNG TY TNHH KHẢI TUYÊN

Mã số thuế: 3702770830

CÔNG TY TNHH KHẢI TRÚC TÀI

Mã số thuế: 3603384249

CÔNG TY TNHH KHẢI TRÁC ĐẠT

Mã số thuế: 3702474567

CÔNG TY TNHH KHẢI TRIỀU AN

Mã số thuế: 0316230585

CÔNG TY TNHH KHẢI TRIẾT LAND

Mã số thuế: 0314254686

CÔNG TY TNHH KHẢI TOÀN THIỆN

Mã số thuế: 3603184112

CÔNG TY TNHH KHẢI TOÀN LỢI

Mã số thuế: 3702681884

Tìm thông tin Doanh nghiệp