Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP VẠN TUẾ, Mã số thuế: 2601033250, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Viết Biên, Số điện thoại: 0962317043, Địa chỉ: Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây gia vị, cây dược liệu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ DỆT ĐŨI NAM CAO

Mã số thuế: 1001190179

HỢP TÁC XÃ DỆT TIẾN HUY

Mã số thuế: 0106732684

HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM KON TUM

Mã số thuế: 6101267917

HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM A CO

Mã số thuế: 3301573680

HỢP TÁC XÃ DỆT THIÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 0106534636

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0601210650

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY TÀI LỘC

Mã số thuế: 0600692987

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 5500569932

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY NGUYỆN NHÂM

Mã số thuế: 5500590684

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY MINH QUÂN

Mã số thuế: 0700526655

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0600740084

HỢP TÁC XÃ DỆT MAY CAO PHONG

Mã số thuế: 5400396323

HỢP TÁC XÃ DỆT LEN TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 1500928246

HỢP TÁC XÃ DỆT LANH LAO VÀ CHẢI

Mã số thuế: 5100467848

HỢP TÁC XÃ DỆT LANH CÁN TỶ

Mã số thuế: 5100330593

HỢP TÁC XÃ DỆT CHOÀNG LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1402023400

HỢP TÁC XÃ DỀN VANG

Mã số thuế: 4700285333

HỢP TÁC XÃ DẦU TIẾNG

Mã số thuế: 3702051635

HỢP TÁC XÃ DẠ MINH

Mã số thuế: 0901037076

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU Y TÝ

Mã số thuế: 5300724789

Tìm thông tin Doanh nghiệp