Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Khai thác và thu gom than bùn0892
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
7Cơ sở lưu trú khác5590
8Dịch vụ ăn uống khác5629
9Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác2393
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng công trình đường sắt4211
12Xây dựng công trình điện4221
13Hoàn thiện công trình xây dựng4330
14Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0891
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0990
16Vận tải hành khách đường bộ khác4932
17Vận tải đường ống4940
18Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
19Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
20Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su2211
21Sản xuất sản phẩm chịu lửa2391
22Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394
23Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
24Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
25Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
26Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
27Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
28Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
29Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
30Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh4922
31Vận tải hành khách hàng không5110
32Vận tải hàng hóa hàng không5120
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
34Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
35Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
36Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
37Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
38Lắp đặt hệ thống điện4321
39Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4929
40Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
41Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392
42Chuẩn bị mặt bằng4312
43Xây dựng công trình đường bộ4212
44Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
45Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
46Vận tải hành khách đường sắt4911
47Sản xuất sản phẩm khác từ cao su2219
48Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
49Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
50Xây dựng công trình công ích khác4229
51Xây dựng công trình thủy4291
52Phá dỡ4311
53Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
54Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
55Điều hành tua du lịch7912
56Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
57Khai thác muối0893
58Dịch vụ đóng gói8292
59Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên0910
60Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành4921
61Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
62Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
63Bốc xếp hàng hóa5224
64Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao2395
65Xây dựng nhà không để ở4102
66Xây dựng công trình khai khoáng4292
67Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
68Đại lý du lịch7911
69Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0899
70Vận tải hàng hóa đường sắt4912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VICTORY (Tên nước ngoài: VICTORY CORP), Mã số thuế: 2500632392, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 746, Khu phố 2, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ QUANG QUÝ, Số điện thoại: 0963899319, Địa chỉ: Số nhà 746, Khu phố 2, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp