Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
4Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
5Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
6Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
9Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
10Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUPERSHIP VĨNH PHÚC, Mã số thuế: 2500620132-001, được thành lập ngày 17/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 01, Đường Trần Phú, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG ĐỨC ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX & TM SQL

Mã số thuế: 0313492737-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX & TM LÁ XANH

Mã số thuế: 0109278980-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SWYM TẠI BẮC NINH

Mã số thuế: 0108046296-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SWISS VITA

Mã số thuế: 0315264415-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SWISS MEDICAL

Mã số thuế: 0314108910-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SU_HANA

Mã số thuế: 0107604029-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SU_HANA 2

Mã số thuế: 0107604029-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312618063-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp