Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
5Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290
6Sản xuất giày dép15200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ LÂM PHÚC YÊN (Tên nước ngoài: PHU LAM PHUC YEN TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2500587887, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu đô thị Hùng Vương, Tiền Châu, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ HÙNG CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp