Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ASTRA VISTEON VIỆT NAM (Tên nước ngoài: ASTRA VISTEON VIETNAM CO.,LTD), Mã số thuế: 2500581187, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ngăn 2 nhà xưởng số 5 thuộc Khu nhà xưởng lô CN 12, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ALI ZUNAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH AT HOUSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109129354

CÔNG TY TNHH AT HOME

Mã số thuế: 0311291168

CÔNG TY TNHH AT HEART GIFT

Mã số thuế: 0316503514

CÔNG TY TNHH AT FREIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109236211

CÔNG TY TNHH AT FOODS

Mã số thuế: 0316164678

CÔNG TY TNHH AT EXPRESS DELIVERY

Mã số thuế: 0316506498

CÔNG TY TNHH AT EASE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109238931

CÔNG TY TNHH AT DUY HOÀNG

Mã số thuế: 3200677362

CÔNG TY TNHH AT DRAGON

Mã số thuế: 0314443725

CÔNG TY TNHH AT DESIGN

Mã số thuế: 0401675465

CÔNG TY TNHH AT CHEM

Mã số thuế: 0316013830

CÔNG TY TNHH AT BẰNG LĂNG

Mã số thuế: 2500619070

CÔNG TY TNHH AT BEAUTY

Mã số thuế: 0316202147

CÔNG TY TNHH AT ASSEMBLY SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316541206

CÔNG TY TNHH AT AN PHÁT

Mã số thuế: 0801168815

CÔNG TY TNHH AT 9999 GAMING

Mã số thuế: 0315258186

CÔNG TY TNHH AT 63

Mã số thuế: 0315362282

CÔNG TY TNHH AT - NHẬT HÀN

Mã số thuế: 0801252418

CÔNG TY TNHH AT - DRAGON

Mã số thuế: 2500664429

CÔNG TY TNHH AT - AS GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 0402000225

CÔNG TY TNHH AT & BESQUIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314346619

CÔNG TY TNHH ASYMTOTE

Mã số thuế: 0315374827

CÔNG TY TNHH ASY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602668625

CÔNG TY TNHH ASV HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002135960

CÔNG TY TNHH ASU

Mã số thuế: 4201624799

CÔNG TY TNHH ASUZAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311393498

CÔNG TY TNHH ASUZAC MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0601160632

CÔNG TY TNHH ASUVA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108057509

CÔNG TY TNHH ASUSU

Mã số thuế: 0315840845

CÔNG TY TNHH ASUP

Mã số thuế: 0201353742

CÔNG TY TNHH ASUOIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001184591

CÔNG TY TNHH ASUN

Mã số thuế: 1101803823

CÔNG TY TNHH ASUMI

Mã số thuế: 0311530190

CÔNG TY TNHH ASULEAD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109217402

CÔNG TY TNHH ASU (NỘP TIỀN ĐẤT)

Mã số thuế: 4201624799-001

CÔNG TY TNHH ASTRO

Mã số thuế: 0314605140

CÔNG TY TNHH ASTROPIG

Mã số thuế: 0313189579

CÔNG TY TNHH ASTRONET

Mã số thuế: 0105408773

CÔNG TY TNHH ASTROBREW

Mã số thuế: 0313408340

CÔNG TY TNHH ASTRO TEAM

Mã số thuế: 0314581813

CÔNG TY TNHH ASTRO SERVE AUDIO VISUAL

Mã số thuế: 0315993009

CÔNG TY TNHH ASTRO POWER

Mã số thuế: 0310932820

CÔNG TY TNHH ASTRIS FINANCE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316083027

CÔNG TY TNHH ASTRA

Mã số thuế: 0312560092

CÔNG TY TNHH ASTRAZENECA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315158696

Tìm thông tin Doanh nghiệp