Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HẢI VŨ TẠI VĨNH YÊN, Mã số thuế: 2500548172-003, được thành lập ngày 22/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Phạm Phi Hiển, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Văn Quân, Số điện thoại: 0913918988, Địa chỉ: Đường Phạm Phi Hiển, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp