Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục nhà trẻ8511
2Giáo dục mẫu giáo8512
3Giáo dục tiểu học8521
4Giáo dục trung học cơ sở8522
5Giáo dục trung học phổ thông8523
6Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
7Giáo dục nghề nghiệp8532
8Đào tạo cao đẳng8533
9Giáo dục thể thao và giải trí8551
10Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
11Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
12Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHÚC MINH, Mã số thuế: 2400910952, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu chợ nông sản Tân Tiến, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BẠCH THỊ THU HẰNG, Số điện thoại: 0349540670, Địa chỉ: Khu chợ nông sản Tân Tiến, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp