Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng cây ăn quả0121
3Trồng cây lấy quả chứa dầu0122
4Trồng cây lâu năm khác0129
5Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
6Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
7Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
8Khai thác gỗ0220
9Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0231
10Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ0232
11Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240
12Chế biến và bảo quản rau quả1030
13Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn1075
14Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701
15Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
16Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Bán buôn thực phẩm4632
19Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
20Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LẠNG THƯƠNG XANH (Tên nước ngoài: LANG THUONG XANH JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2400888591, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đồng Hiệu, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Hà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY RMC

Mã số thuế: 0401903591

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY 3

Mã số thuế: 2600973942

CÔNG TY CỔ PHẦN LẬP ĐẠT

Mã số thuế: 3002074411

CÔNG TY CỔ PHẦN LẬP PHÁT MINH

Mã số thuế: 2500644870

CÔNG TY CỔ PHẦN LẬP NGHIỆP

Mã số thuế: 0313349670

CÔNG TY CỔ PHẦN LẬP HÀ

Mã số thuế: 0107464685

CÔNG TY CỔ PHẦN LẨU BA LÝ

Mã số thuế: 0108861565

Tìm thông tin Doanh nghiệp