Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
2Bán buôn tổng hợp4690
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Xây dựng nhà để ở4101
7Xây dựng công trình đường sắt4211
8Xây dựng công trình điện4221
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
11Vận tải hành khách đường bộ khác4932
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
18Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
19Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
20Lắp đặt hệ thống điện4321
21Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
22Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
23Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
24Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
26Chuẩn bị mặt bằng4312
27Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
28Xây dựng công trình đường bộ4212
29Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
30Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
31Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
32Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
33Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
34Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
35Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
36Xây dựng công trình công ích khác4229
37Xây dựng công trình thủy4291
38Phá dỡ4311
39Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
40Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
41Cho thuê xe có động cơ7710
42Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
43Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
44Bốc xếp hàng hóa5224
45Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ĐỨC (Tên nước ngoài: ANH DUC TS CO., LTD), Mã số thuế: 2400888464, được thành lập ngày 01/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trại Quảng, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phùng Văn Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp