Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
3Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
4Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện2710
5Sản xuất pin và ắc quy2720
6Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng2740
7Sản xuất thiết bị điện khác2790
8Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại2822
9Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
10Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
11Sản xuất điện3511
12Truyền tải và phân phối điện3512
13Xây dựng nhà để ở4101
14Xây dựng nhà không để ở4102
15Xây dựng công trình đường sắt4211
16Xây dựng công trình đường bộ4212
17Xây dựng công trình điện4221
18Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
19Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
20Xây dựng công trình công ích khác4229
21Xây dựng công trình thủy4291
22Xây dựng công trình khai khoáng4292
23Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
24Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
25Phá dỡ4311
26Chuẩn bị mặt bằng4312
27Lắp đặt hệ thống điện4321
28Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
29Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
30Hoàn thiện công trình xây dựng4330
31Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
32Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
33Bán buôn tổng hợp4690
34Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
35Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
36Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƠN PHÚ GROUP, Mã số thuế: 2400888457, được thành lập ngày 01/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 191, đường Thân Khuê, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Mạnh Thế

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp