Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
9May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
10Chăn nuôi lợn0145
11Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
12Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
13Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
14Thu gom rác thải độc hại3812
15Tái chế phế liệu3830
16Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
17Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
18Chăn nuôi trâu, bò0141
19Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
20Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
21Bán buôn gạo4631
22Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
23Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
24Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
25Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
26Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
27Thu gom rác thải không độc hại3811
28Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
31Chăn nuôi dê, cừu0144
32Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
33Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Sản xuất sợi1311
36Sản xuất vải dệt thoi1312
37Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
38Chăn nuôi gia cầm0146
39Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH JAPAN, Mã số thuế: 2400888351, được thành lập ngày 01/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Nam Điện, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Duy Chứ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG HỒNG LĨNH

Mã số thuế: 0107651741

Tìm thông tin Doanh nghiệp