Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
9Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
10Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
11Dịch vụ ăn uống khác56290
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Quán rượu, bia, quầy bar56301
14Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
15Xuất bản sách58110
16Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
17Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
18Hoạt động xuất bản khác58190
19Xuất bản phần mềm58200
20Hoạt động pháp luật6910
21Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật69101
22Hoạt động công chứng và chứng thực69102
23Hoạt động pháp luật khác69109
24Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế69200
25Hoạt động của trụ sở văn phòng70100
26Hoạt động tư vấn quản lý70200
27Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
28Photo, chuẩn bị tài liệu82191
29Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
30Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
31Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
32Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
33Dịch vụ đóng gói82920
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ - TÀI CHÍNH NAM VIỆT, Mã số thuế: 2400882462, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 90 đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Sỹ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ TAXCO

Mã số thuế: 0106379557

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ SAF

Mã số thuế: 6001396122

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ QMK

Mã số thuế: 4601569905

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ NABIKO

Mã số thuế: 0107917705

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ MINH

Mã số thuế: 3502214459

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HƯNG GIA

Mã số thuế: 0316183014

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ MINH

Mã số thuế: 0201641074

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HTC

Mã số thuế: 0313268573

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HKC

Mã số thuế: 6300263089

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ GIA KHANG

Mã số thuế: 6001690727

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801145889

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ CHC

Mã số thuế: 0109195491

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ CHC

Mã số thuế: 0106592028

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ CAT

Mã số thuế: 0313516628

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ C & A

Mã số thuế: 0102037260

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ AZ

Mã số thuế: 0315476025

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ AVINA

Mã số thuế: 0104996297

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ AVINA

Mã số thuế: 0102047369

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ATC

Mã số thuế: 0315475783

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ AN PHÁT

Mã số thuế: 0106715294

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ AN PHONG

Mã số thuế: 0316171717

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ACITEX

Mã số thuế: 0106719852

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ACB

Mã số thuế: 0311339645

Tìm thông tin Doanh nghiệp