Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Khai thác gỗ0220
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Chuẩn bị mặt bằng4312
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn đồ uống4633
8Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
12Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI LÂM, Mã số thuế: 2400882430, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 17 đường Bàng Bá Lân, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG VĂN HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp