Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sắt, thép, gang2410
2Đúc sắt thép2431
3Đúc kim loại màu2432
4Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
5Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
6Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
7Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
8Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng2593
9Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Bán buôn tổng hợp4690
18Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
19Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
22Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THÉP MINH DƯƠNG, Mã số thuế: 2400882409, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Xuân Trung, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Thị Dung, Số điện thoại: 0797086886, Địa chỉ: Thôn Xuân Trung, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÉP NGUYÊN SƠN PHÁT

Mã số thuế: 3603214141

CÔNG TY TNHH THÉP NGUYÊN PHÚ

Mã số thuế: 1801452088

CÔNG TY TNHH THÉP NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 0313475883

CÔNG TY TNHH THÉP NGHIỆP PHÁT

Mã số thuế: 0314335416

CÔNG TY TNHH THÉP NAM TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0109481774

CÔNG TY TNHH THÉP NAM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0312703135

CÔNG TY TNHH THÉP NAM THÀNH

Mã số thuế: 0310673372

CÔNG TY TNHH THÉP NAM THÀNH VINH

Mã số thuế: 0310544031

CÔNG TY TNHH THÉP NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313822671

CÔNG TY TNHH THÉP NAM PHÚ

Mã số thuế: 0201651442

CÔNG TY TNHH THÉP NAM PHÁT

Mã số thuế: 0310178956

CÔNG TY TNHH THÉP NAM PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 3702650741

CÔNG TY TNHH THÉP NAM KIÊN

Mã số thuế: 0104625944

CÔNG TY TNHH THÉP NAM KIÊN

Mã số thuế: 0102045481

CÔNG TY TNHH THÉP NAM KHÁNH

Mã số thuế: 0310753973

CÔNG TY TNHH THÉP NAM HẢI

Mã số thuế: 0104388235

CÔNG TY TNHH THÉP NAM HẢI

Mã số thuế: 0104009222

CÔNG TY TNHH THÉP NAM HƯNG

Mã số thuế: 0312095166

CÔNG TY TNHH THÉP NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 0105499530

CÔNG TY TNHH THÉP MỸ THUẬT

Mã số thuế: 4201550201

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 2301146599

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0312336661

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH QUYẾT

Mã số thuế: 2300927046

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 0310876358

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH DŨNG

Mã số thuế: 0312953819

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH CHIẾN

Mã số thuế: 0105322597

CÔNG TY TNHH THÉP MẠ NAM

Mã số thuế: 0313171532

CÔNG TY TNHH THÉP MƯỜI PHONG

Mã số thuế: 3702738033

CÔNG TY TNHH THÉP MÊ LINH

Mã số thuế: 0105583359

CÔNG TY TNHH THÉP MÀU KIẾN THĂNG

Mã số thuế: 3702782138

CÔNG TY TNHH THÉP MS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106595861

CÔNG TY TNHH THÉP MIỀN TRUNG NAM

Mã số thuế: 0316835439

CÔNG TY TNHH THÉP MIỀN NAM

Mã số thuế: 3702973975

CÔNG TY TNHH THÉP MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 2301035673

CÔNG TY TNHH THÉP MINH TÚ

Mã số thuế: 2301001032

CÔNG TY TNHH THÉP MINH TÂM

Mã số thuế: 0313394909

CÔNG TY TNHH THÉP MINH TRÍ

Mã số thuế: 2301018212

CÔNG TY TNHH THÉP MINH TRANG

Mã số thuế: 1201482073

CÔNG TY TNHH THÉP MINH THIỀU

Mã số thuế: 2301129378

CÔNG TY TNHH THÉP MINH PHÚC

Mã số thuế: 2600904579

CÔNG TY TNHH THÉP MINH NHẬT

Mã số thuế: 0401528460

CÔNG TY TNHH THÉP MINH MINH

Mã số thuế: 1001213362

CÔNG TY TNHH THÉP MINH LỢI

Mã số thuế: 0311121328

CÔNG TY TNHH THÉP MINH HẢI

Mã số thuế: 3701905683

CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÙNG

Mã số thuế: 3603279082

CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÒA

Mã số thuế: 0316276565

Tìm thông tin Doanh nghiệp